Regler

 1. Man må delta på minimum 6 av 10 stevner for å kunne delta i sammendraget
 2. Den beste skytters sluttsum blir hevet til 100 poeng for hver stevnedag i sammendraget, og øvrige skytteres sluttsum bli økt tilsvarende
 3. For å kunne delta på hoved-uttrekkspremie må man ha deltatt på 8 av 10 stevner.
 4. Kr. 50,- går uavkortet til sammenlagtpremier.
 5. NJFFs reglement for leirduesti gjelder.

  15 LEIRDUESTI
  15.1 Generelt
  NJFF har innført leirduesti som skytegren i Norge. NJFF ønsker å utvikle en skytegren som er relatert til jakt, og trening for jegere. Regelverket bør derfor være så enkelt og jaktrelatert som mulig.

  15.2 Skyteprogram
  Det skytes normalt 50 skudd, fordelt på 5 ulike baner, men andre antall skudd og baner er tillatt.
  Det kan skytes både enkle duer og doubléer.
  Minst 70 % av duene skal være standardduer, og 30 % kan være av annet slag som f.eks. rabbit, miniduer, mididuer o.l.
  Duene kastes ut slik at de simulerer ulike jaktsituasjoner. Som eks. kan nevnes: Høye duer motgående, høye duer rett over hode, høye duer med sideskudd, høye duer som går fra skytteren, duer som kommer inn for landing, lave duer fra ulike skuddvinkler, rabbit o.l. Alle duer er tillatt enkeltvis eller i kombinasjon.
  Postene bør skytes i rekkefølge post 1, 2, 3 osv.
  Denne rekkefølgen gjelder ikke dersom leirduestien arrangeres som kompaktsti/-
  sporting.

  15.3 Lading og skyting
  Det lades alltid med 2 skudd i våpenet.
  Duene utløses på skytterens kommando. Fra skytterens kommando til duen utløses, er maksimal forsinkelse 3.sekunder.
  Skytteren velger selv om han/hun vil skyte begge skudd på første eller andre due, eller et skudd på hver due.
  Det kan skytes to skudd på enkle duer.
  Det oppnås ett poeng for hvert treff.
  Hvis begge duene i en doublé treffes med ett skudd, dømmes treff – treff.

  15.3.1 Ny doublé
  Ny doublé skal gis enten deltakeren har skutt eller ikke:
  • Hvis én eller begge duer går i stykker i kastet.
  • Hvis én eller begge duer vingler, har for liten utgangshastighet, eller får en uregelmessig utgangsretning.
  • Hvis én eller begge duer i vesentlig grad skiller seg ut fra de andre i farge.
  • Hvis duene blir kastet før deltakeren har kommandert.
  • Hvis en annen deltaker skyter på samme doublé.
  • Dommeren ikke finner å kunne avgjøre om det var treff eller bom.
  Dommeren kan gi nye doublé hvis:
  • Skytteren i vesentlig grad er blitt forstyrret eller distrahert. Gjelder ikke støy fra høyttalere etc. eller den støy som normalt er forbundet med et
  skytebaneanlegg.
  Dommeren avgjør om ny dublé kastes når skytteren ikke skyter fordi han/hun mener at duene kom for sent.
  Når det ved simultandoubléer gis ”ny doublé”, er det kun resultatet av den nye doubléen som teller.
  Simultandoublé:
  To leirduer kastes samtidig fra samme kastemaskin eller fra to forskjellige kastemaskiner
  Rapportdoublé:
  Ved rapportdoublé der andre due kastes etter at den første duen er påskutt, gjelder resultatet av det første skuddet selv om den andre duen ikke kastes normalt.
  I slike tilfeller skal skytteren skyte en ny doublé der resultatet på den andre duen er gjeldende. Skytteren må da skyte ett skudd mot hver av duene i doubléen.
  Rafale-doubléer:
  Rafale-doubléer er to duer sendt fortløpende fra samme kastemaskin. Rafale-doubléer dømmes som simultandoubléer.
  Doubléer fra to maskiner, hvor det er lagt inn fast, automatisk forsinkelse mellom første og andre due, dømmes som simultandoubleer. Maksimal forsinkelse mellom utløsning av første og andre due er 3 sekunder.
  Det er bom når skytteren:
  • har kommandert, men unnlater å skyte
  • ikke får skutt fordi han/hun f.eks. ikke har avsikret geværet, glemt å lade eller spenne geværet
  • etter klikk eller funksjonsfeil selv åpner geværet eller rører sikringen før standplasslederen har foretatt kontroll
  • har mer enn 2 klikk på posten (anmerkes på kortet)
  Skytteren må godta resultatet uansett hva årsaken er.

  15.4 Vanskelighetsgrad i en riktig opplagt løype
  I et riktig opplagt program bør vinneren skyte minst 90 % av maks. oppnåelig poengsum, mens gjennomsnittet av skytterne bør oppnå minst 60 % av maks. oppnåelig poengsum. Baner eller kombinasjoner som er tilnærmet umulig å treffe for en gjennomsnitts skytter, skal unngås.

  15.5 Våpen og ammunisjon
  Jfr. generell del pkt. 8.
  Bytte av våpen, løp, choker eller andre våpendeler må ikke være til hinder for gjennomføring av skytingen.
  Ved feil eller brudd på geværet kan dommeren, hvis en øyeblikkelig reparasjon ikke kan ordnes, gi skytteren rimelig tid til å bytte gevær.

  15.6 Prioritering i klasser
  Ved likt oppnådd poengsum etter ordinær skyting, prioriteres den som har flest oppnådde poeng på siste post/serie. Dersom det etter dette fremdeles er likt, prioriteres etter nest siste post/serie osv. Dersom det etter dette fremdeles ikke kan kåres en vinner i klassen, er det delt plassering.

  15.7 Prioritering av stevnevinner
  Stevnevinner er den som har oppnådd flest poeng uansett klasse. Dersom det er lik poengsum på to eller flere skyttere etter ordinær skyting, skytes det om.
  Det skytes om med 4 skudd på hver post, og vinner er den som har flest poeng etter omskyting. Hvis det etter dette fremdeles ikke kan kåres en vinner, skytes det om på en post som arrangør har plukket ut. Det skytes om med 4 og 4 skudd til en vinner er kåret.
  Eller:
  Det skytes om 2×10 skudd på to poster arrangøren har plukket ut, og vinner er den som har flest poeng etter omskyting. Hvis det etter dette fremdeles ikke kan kåres en vinner, skytes det om til en vinner er kåret.